Lovište

GIS karte lovišta možete vidjeti OVDJE.

Lovište je brdsko - planinskog tipa, a smješteno je u sjevernom dijelu Primorsko - goranske županije. Ukupna površina lovišta iznosi 4,417 ha, od toga je lovnih 4,067 ha. Nadmorska visina lovišta kreće se od 302 (utok Čabranke u Kupu) do 1.150 (ispod Špičastog vrha) metara. Granica ide u smjeru Sapatja, zatim rijekom Čabrankom, nastavlja granicom NP Risnjak, šumskom cestom do regionalne ceste Crni Lug – Parg u pravcu Gerova. Dalje nastavlja prema Kaljevom vrhu i Tršću. Lovište je bogato stalnim vodotocima pa divljač ima prirodne vode u izobilju. Izuzev sitnih pašnjačkih i livadnih područja, lovište je prekriveno visokom šumom.

Kartu lovišta možete preuzeti ovdje.

 

Vrste divljači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporedne vrste divljači značajnije za lovstvo jesu: zec (6 repova), lisica (13 grla), puh sivi (5.000 repova) i šojka kreštalica (26 kljunova), a od migratornih vrsta šljuka bena, patke divlje i golub grivnjaš, bez odstrjela. Brojke u zagradi označavaju prosječni godišnji odstrjel.

 

Lovnogospodarska i lovnotehnička opremljenost lovišta

 

U lovištu se nalazi 7 hranilišta, 3 pojilišta, 51 solište, 8 automatskih hranilica, 3 kaljužišta, 1 mečilište i 4 spremišta za hranu te 20 visokih čeka, 8 visokih čeka, 8 osmatračnica i 2 lovačke kuće.

 

Popratni sadržaji u lovištu

 

U svrhu komercijalnog lova lovozakupnik nudi jedno grlo smeđog medvjeda te 150 kljunova šljuke bene. Za smještaj posjetitelja predviđen je privatni smještaji u Tršću, Prezidu i Gerovu. Ljubitelji prirodnih ljepota mogu prošetati turističkom stazom prema izvoru rijeke Kupe ili se popeti na vidikovce - Svetu goru te Obli vrh ili Crne stijene. U blizini je i Nacionalni park Risnjak.

Glavne vrste divljači

Bonitet lovišta

Lovnoproduktivna površina (ha)

Matični fond

(grla)

Odstrijel

(grla)

Trofejni prvaci

(CIC bodovi)

Jelen obični

III

2658

37

5

177,20

Srna obična

II

2578

103

18

105,10

Smeđi medvjed

I

4000

10

-

320,00

Divlja svinja

III

2027

18

8

115,11